Browsing Category:

Brieven van mijn oma

Anna

Al een tijdje kwam ze elke dag de kerk in en zocht vlak bij de ingang de koelte op, in een hoek, lekker op de stenen vloer. Daar kon ze veilig slapen na het vermoeiende op je hoede zijn. Er waren mensen, die haar wilden […]

Read more

Zomaar een zondag in Malakka

Zondagen in Christ Church, Malakka, waren druk bezet. In de ochtend was er eerst een gebroken communie-dienst in het Engels, dan een gezongen eucharistie, ook in het Engels. Dan volgde een communie-dienst in het Hokkien (een Chinees dialect) met gezongen, geleid door een Chinese priester. […]

Read more

Overleven

Vandaag een brief van mijn oma. “Luc zit in de gevangenis.” Luc… We werden opgeschrikt door dit bericht. We wisten, dat hij niet lekker in zijn vel zat, maar dit…? Het schiereiland Malaysia was nog niet onafhankelijk in 1957. Ongeveer 10 jaar al, was er […]

Read more

Vertrouwen

Een brief van mijn oma… Deze zondagochtend werd het Bijbelgedeelte over ‘Elia en de weduwe van Serefat’ in de kerk gelezen (1 Kon 17:8-16). Er heerste droogte in Israël en van Godswege was Elia naar het ‘buitenland’ gegaan. Hier heerste droogte. Bij de stadspoort ontmoete […]

Read more